Лектори

За инструктора

Лора Ангелова има над 5 години професионален опит в администриране, поддръжка и мониторинг на Microsoft SQL Server в големи клиентски среди - планиране и имплементация на SQL Server Patching и Upgrade, Database Maintenance и Backup стратегии, SQL Server High Availability solutions. Microsoft Certified Trainer от януари 2017.

Нагоре