Лектори

За инструктора

Краси Дончев е един от първите ITIL експерти в България. С ITIL се занимава от 2006 година. През 2007 година достига най-високото звание - ITIL Certified Service Manager for ITIL v2, сертификат, притежаван по това време само от още двама души в България.
За периода от 2006 до 2016 включително, Краси Дончев е обучил над 400 специалисти от страната и чужбина върху ITIL Foundation. Има множество проекти за внедряване на ITIL процеси, най-големите от които са:

1. Внедряване на Incident Management, Problem Management, Change Management, Configuration Management, Service Catalog Management, Service Level Management, Availability management и Capacity Management процеси в Telekom Serbia
2. Внедряване на Incident Management, Problem Management, Change Management и Service Level Management процеси в БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ
3. Внедряване на Service Desk и Incident Management процес в Hrvatska Elektropriveda (HEP) ZAGREB
4. Внедряване на Service Desk и Incident Management процес в Banka Slovenia (Ljubljana)
5. Внедряване на Service Desk, Incident Management и Configuration management в GLOBUL България
6. Внедряване на Service Catalog Management в Banka Intesa Serbia

Като инструктор по ITIL Foundation Краси Дончев е водил обучения на специалисти от България, Сърбия, Хърватска, Словения, Австрия, Русия, Украйна, Малта и други.
Краси Дончев притежава и почти всички сертификати за ITIL v3, като в момента е в процес на взимане и на останалите.
Краси Дончев е асоцииран инструктор към компанията THYNK, намираща се в UK.

Нагоре