Срокове и Условия ("Условия")
 

Последно обновен: 13 Септември 2014 г.

Моля, прочетете внимателно тези Срокове и Условия ("Условия", "Срокове и Условия"), преди да използвате уебсайта на  www.sqlmasteracademy,com ("Услугата"), обслужван от ИНСПИРИТ ЕООД  (INSPIRIT EOOD) ("нас", "ние" или "наш").

Вашият достъп до и употреба на Услугата се определя от приемането и спазването от ваша страна на тези Условия. Настоящите Условия са приложими за всички посетители, потребители и други, които имат достъп до или ползват Услугата.

Чрез достъпа до или ползването на Услугата, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. В случай, че не сте съгласни с някоя част от тези условия, може да не получите достъп до Услугата,

 

Покупки

 

Ако желаете да закупите някой продукт или услуга, достъпни чрез Услугата ("Покупка"), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, относима към вашата покупка, включително и без ограничение на номера на вашата кредитна карта, датата на изтичане на вашата кредитна карта, вашия адрес за фактура, както и информация за вашата доставка.

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) имате правното право да използвате всяка кредитна карта/ карти или друг вид плащане/ плащания, във връзка с която и да е Покупка; както и че (ii) информацията, която давате, е вярна, правилна и пълна.

Чрез предоставянето на такава информация, вие ни давате правото да дадем информация на трети лица за целите на улесняването на завършването на Покупките.

Ние запазваме правото да откажем или канцелираме вашата поръчка по всяко време поради определени причини, включително, но не само: наличие на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини.

Запазваме си правото да откажем или канцелираме вашата поръчка, ако има подозрения за злоупотреба или неоторизирана или нелегална транзакция.

 

Наличност, грешки и неточности

 

Постоянно обновяваме нашите предложения за продукти и услуги в Услугата. Продуктите или услугите, налични в нашата Служба може да бъдат с грешни цени, грешно описание или неналични, както и може да има забавяне в обновяването на информацията на Услугата и в рекламирането в други уебсайтове.

Не можем и няма да гарантираме точността или целостта на каквато и да е информация, включително цени, снимки на продукти, спецификации, наличност или услуги. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информация, както и да поправяме грешки, неточности или пропуски по всяко време и без предварително уведомление.

 

Акаунти

 

Когато създавате акаунт при нас, вие трябва да дадете информация, която е точна, пълна и обновена по всяко време. Неспазването на това изискване води до нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно закриване на вашия акаунт в нашата Услуга.

Вие сте отговорни за опазването на паролата, която ползвате, за да получите достъп до Услугата, както и за каквито и да е дейности или действия, произхождащи от вашата парола, без значение дали паролата ви е за нашата Служба или за услуги на трети лица.

Вие се съгласявате да не предоставяте вашата парола на трети лица. Задължавате се да ни уведомите незабавно в случай, че разберете за каквото и да е нарушение на безопасността или неоторизирана употреба на вашият акаунт.   

Няма да можете да ползвате като потребителско име името на друг човек или предприятие, което не е законно достъпно за употреба, както и име или търговка марка, които са предмет на някакви права от страна на друг човек или предприятие, различно от вас, без подходящото оторизиране, или име, което е по някакъв начин обидно, вулгарно или неприлично.

 

 

Интелектуална собственост
 

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на ИНСПИРИТ ЕООД и неговите лицензодатели. Услугата е защитена от авторско право, търговско право, както и други закони в България и чужбина. Нашите търговски права и търговско облекло  не могат да бъдат ползвани във връзка с който и да е продукт или услуга, без предварителното писмено уведомление на ИНСПИРИТ ЕООД.   

 

Връзки към други уебсайтове

 

Нашата Служба може да съдържа връзки към уебсйтове на трети страни или услуги , които не са притежавани или управлявани от ИНСПИРИТ ЕООД.

ИНСПИРИТ ЕООД няма контрол върху, което предполага липса на отговорност спрямо съдържанието, политиките на поверителност, както и практиките на които и да е уебсайтове на трети лица или услуги. Вие потвърждавате и се съгласявате, че фирма  ИНСПИРИТ ЕООД няма да бъде отговорна или държана под отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е повреди или загуби, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с употребата на или във връзка с всяко такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всеки такъв уебсайт или служби.

Горещо ви съветваме да прочетете за сроковете и условията, както и за политиките за неприкосновеност на всеки уебсайт на трети страни или служби, които посетите.

 

Прекратяване

 

Може да прекратим или спрем вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, поради каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Условията.

След прекратяването, вашето право да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно. Ако поискате да прекратите вашия акаунт, може просто да спрете да ползвате Услугата.

 

Ограничение на отговорността

 

В никакъв случай ИНСПИРИТ ЕООД , неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или дъщерни дружества няма да бъдат отговорни за което и да е косвени, случайни, специални, последващи или наказателни повреди, включително и без ограничение, загуба на печалби, данни, употреба, добра воля или други нематериални загуби, резултат от (i) вашия достъп до или употребата на или невъзможността да получите достъп или употреба на Услугата; (ii) каквито и да е ръководство или съдържание на всяка трета страна по Услугата; (iii) всяко съдържание, придобито от Услугата; както и (iv) неоторизиран достъп, употреба или промяна на вашите трансмисии или съдържание, независимо дали се базират на гаранция, договор, закононарушение (включително небрежност) или друга законова теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността от такива щети, и дори ако удовлетворението, изложено тук, е счетено за неуспешно в основната си цел.

 

Отказ от права

 

Вашата употреба на Услугата се извършва на ваш собствен риск. Услугата е предоставена на база "ТАКАВА, КАКВАТО Е" и "КАКТО Е ДОСТЪПНА". Услугата е осигурена без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали изрични или подразбиращи се, включително и без ограничение подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или процес на изпълнение.

 

ИНСПИРИТ ЕООД, неговите дъщерни дружества, клонове, както и лицензодателите му не гарантират че, a) Услугата ще функционира непрекъснато, безопасно или достъпно по всяко специфично време или на всяко специфично място; б) всякакви грешки или дефекти ще бъдат поправени; в) Услугата няма вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от употребата на Услугата ще отговорят на вашите изисквания.

 

Приложимо Законодателство

 

Тези Условия ще бъдат уреждани и тълкувани в съответствие със законите на Република България, без оглед на конфликта на законови разпоредби.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба от тези Условия няма да бъде считан за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от тези Условия бъде обявена за невалидна или неприложима в съд, останалите разпоредби по тези Условия остават в сила. Настоящите Условия представляват цялото споразумение между нас, по отношение на нашата Услуга, и отменя и замества всички други предишни споразумения, които е възможно да има между нас по отношение на тази Услуга.

 

Промени

 

Запазваме си правото, по собствена преценка, да променяме или подменяме тези Условия по всяко време. Ако поправката е съществена, ние ще се опитаме да дадем уведомление поне 30 дни преди да влязат в сила които и да е нови условия. Ние, по собствено усмотрение, ще преценим какво представлява съществена промяна.

Чрез продължаването на достъпа до или употребата на нашата Услуга, след като тези поправки влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с поправените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да ползвате Услугата.

 

Свържете се с нас

 

Ако имате някакви въпроси, свързани с тези Условия, моля, свържете се с нас.Нагоре