Online

Онлайн формата на обучение включва слушане на модулите на запис (на български език) и правене на упражненията в специално подготвена за вас виртуална среда, към която ви се предоставя достъп през VPN/RDP. Средата и модулите са достъпни за срок от 4 седмици така, че можете да планирате графика си на обучение в рамките на този период. Всеки участник може да ползва по време на тези 4 седмици (а и след това) консултации по email и в нашия офис след предварително уговорен час. Всеки модул има контролни въпроси за проверка, а постигнатите резултати при лабораторните упражнения се документират и се дискутират с инструктора по време на консултациите.

Име на курса
Нагоре