Teachers

About the teacher

Розалина е Senior Database Consultant в Inspirit. Има дълбоки познания в сферата на бази от данни и 10 годишен опит в ИТ в банковия сектор. Тя е завършила редица курсове в SQL Master Academy, преди да се присъедини към консултантския екип на компанията.

Back to top