WEBINARS

Relationships in Power BI? They can be “Complicated”

Relationships in PowerBI – a core feature that allow you to define correlation between multiple tables and achieve correct analysis. It is relatively easy to create them, but there are also a lot of specifics -> cross-filter direction, handling multiple relationships between tables, overriding existing properties, etc. Join us in this webinar and learn everything important around relationships in PowerBI, get some best practices for modelling relationships and some real-life implementation scenarios.

End-to-end implementation of traditional DWH solutions

Този уебинар се фокусира върху примерна имплементация на цялостно DWH и BI решение. Включва много демонстрации от всеки един слой на едно такова решение, дискутираме различните стратегии за засичане на промени по източниците, разглеждаме SSIS пакети за трансформация на данни, както и ще погледнем нещата от страна на крайния потребител и инструментите, които могат да се използват и как.

Basic ETL in Azure Databricks

Basic ETL in Azure Databricks with Ivan Donev

Billion row DWH in Azure? Really?

Billion row DWH in Azure? Really?

Yes, a billion! And why stop there? Ingesting and structuring so many records is challenging, especially if you want to build a reporting or analytics solution on top of the data. In this webinar we will show what are the services that you can use to solve the different scenarios and demonstrate a sample end-to-end solution using Azure Data Lake Gen2, Azure Databricks and PowerBI.

Trainer: Ivan Donev

After registration in the day of the webinar you will receive an email with instructions how to join.

Contact the organizers:

Inspirit – 0885 113 442

office@inspirit.bg

Анализирай финаносово-счетоводната информция в 3 лесни стъпки

Анализирай финансово-счетоводна информация в 3 лесни стъпки с помощта на Хронологична ведомост

Лектор: Стоян Чалдъков

Процесът по изготвяне на месечни отчети, на база финансово-счетоводна информация е все по необходим за вземане на управленски решения в компания.

На предстоящия уебинар Стоян Чалдъков, ще ви покаже, как чрез импортиране на Хронологична ведомост в PowerBI да изготвите месечни отчети за бизнес потребители, без значение от обема на данните и използваната счетоводна система.

В рамките на 1 час, очаквайте да видите:

  1. Как да импортиране Хронологична ведомост – Импортиране на множество екселски файлове от папка
  2. Как да изградите модел и взаимовръзки – Хронологична ведомост, Сметкоплан и Date table
  3. Как да построите отчети за приходи, разходи и печалба – анализ чрез визуализации

Необходими умения – базови познания по Excel

Уебинарът е подходящ за: всички, на които в ежедневната им работа се налага да изготвят отчети за бизнес потребители на база информация от финансово-счетоводна система (счетоводители, финансови контролери, финансови анализатори, одитори, бизнес анализатори).

Loading...
  • Newsletter

  • Upcoming Events

    No Events on The List at This Time