Защо да изберете персонализирано обучение? Какви са ползите за организацията ви?

Развитието на знания и умения е жизненоважно за всяка организация. Ангажиментът за непрекъснато обучение и развитие на служителите е от съществено значение, за да се запази конкурентоспособността във всяка индустрия. Обучението може да помогне на бизнеса да работи по-ефективно, да насърчи удовлетворението от работата, да позволи стандартизирани процеси в големите организации, да увеличи ангажираността на служителите и да отстрани пропуските в уменията. Обучението може да се използва и като инструмент за набиране и задържане на служители. Организациите, които предлагат възможности за развитие имат много по-голям шанс да привлекат и задържат ценни служители.

Тук ще разгледаме ползите от персонализираното обучение – обучение, което е разработено и предназначено да отговори на специалните изисквания на вашата организация, на вашия екип.

Защо да изберете персонализирано обучение? Ползите за организацията ви:

1.Консултация и подробна оценка на потребностите от обучение и развитие на служителите, с внимание към средата, в която оперирате и стратегическите планове на компанията ви

2. Достъп до експерти, които ще работят с вас, за определяне и постигане на конкретните цели

3. Съдействие при разработване на краткосрочни и дългосрочни планове за повишаване на уменията на служителите с цел повишаване на производителността и ефективността

4. Разработване на програми за обучение по поръчка, изцяло съобразена с нуждите ви

5. Опитни, ефективни инструктори, които доставят професионален тренинг

6. Гъвкавост при планиране

7. Последваща оценка

Инвестиция или разход?

Въпреки първоначалните парични разходи, инвестирането в обучение носи финансови дивиденти. Знаещите, добре обучени служители могат да бъдат източник на печалба за организацията, докато служителите, които не са обучени добре, са по-малко склонни да бъдат ефективни, мотивирани и умели работници. Изследванията също така показват, че служителите, които са нямали обучение или е било недостатъчно, са по-склонни да напуснат организация в рамките на една година.

Чрез увеличаване бюджета, изразходван за обучение на служители, една организация намалява разходите, свързани с текучеството на служителите. Доказано е, че текучеството на служителите вреди на производителността, морала, репутацията и печалбите на организацията. Цифрите варират, но загубата на служител може да струва 1,5 до 7 пъти заплатата на служителя.

Въпреки че може да отнеме известно време, за да се види възвръщаемостта на инвестицията, дългосрочните печалби, свързани с обучението на служителите, ще повлияят положително на крайния резултат.

Подходящ партньор

Най-добрият начин да организирате обучението на служителите ви е да намерите подходящ за компанията ви партньор за обучение, който има необходимия опит, за да открие кое ще работи най-добре за вашия бизнес. Партньорът ви трябва да може да предостави не само технологията, необходима за прилагане на програма за обучение, но и експертния опит, който да отговаря на специфичните нужди на всеки служител. Връзката между доставчика на обучение и работодателя изисква внимание, всеотдайност и ноу-хау, в противен случай организациията ви просто губи пари.

.