Защо обученията са жизненоважни за всяка компания?

Обученията са от изключително значение за всяка една организация, независимо от категорията им – технически, обучения за меки умения или други.

Но защо, какво точно означават те за вашата компания и каква е реалната им стойност?

Обучението е основна възможност за разширяване знанията на всички служители, но много работодатели в настоящия климат намират възможностите за развитие за скъпи. Служителите, които посещават обучения (незвисими присъствено или онлайн) пропускат работно време, което може да забави приключването на проектите например. Въпреки тези потенциални недостатъци, обучението и развитието осигуряват както на индивида, така и на компанията предимства, които правят разходите и времето една наистина стойностна инвестиция.


Ползите:


1. Подобрена ефективност и продуктивност на служителите служител, който е получил необходимото обучение, е по-способен да изпълнява работата си. Обучението спомага за по-добро разбиране на отговорностите в рамките на определена роля. Обучението допринася за изграждане на увереност в служителя. Тази увереност подобрява цялостното му представяне, а това може да бъде само от позла на компанията. Служители, които са компетентни и подготвени да отговарят на променящите се технологии и отраслови стандарти, помагат на вашата компания да заеме позиция като лидер и силен конкурент.

2. По-голяма удовлетвореност на служителите – инвестицията в обучение, което една компания прави, показва на служителите, че те са ценени. Служителите могат да получат достъп до обучение, за което по друг начин не биха знаели или не биха успели сами да финансират. Служителите, които се чувстват оценени чрез възможности за обучение, са много по-удоввлетворени от работата си, като това влияе благоприятно и на мотивацията им.

3. Справяне със слабостите – Повечето служители имат слабости в уменията на работното си място, особено в днешно време, когато липсата на подготвени ИТ кадри е значителен проблем. Обучението ви позволява да засилите онези умения, които всеки служител трябва да подобри, и то бързо. Програмата за развитие извежда всички служители на по-високо ниво, така че всички те да имат необходимите сходни умения и знания, което позволява и услеснява работата в екип или индивидуалната работа по дадена задача, без необходимост от постоянна помощ и надзор. По този начин се намаляват и дори елиминират всички слаби звена в компанията, които разчитат силно на колегите си например за изпълнение на основни работни задачи.

4. Иновации в новите стратегии и продукти – Постоянното обучение и повишаване на квалификацията на служителите могат да насърчат творчеството. Новите идеи могат да се формират като пряк резултат от обучението и развитието.

5. Намалено текучество на служители – по-вероятно е служителите ви да се чувстват оценени, ако бъде инвестирано в тях и следователно е по-малко вероятно да напуснат организацията ви. В условията на липса на кадри и непрекъснатия стремеж на конкурентите ви да привлекат правилните хора, обученията са една от опциите за задържане на вашите служители.

6. Подобрява репутацията и профила на компанията ви – Наличието на силна и успешна стратегия за обучение помага на компанията ви да се позиционирате като желан работодател между студенти и всички, които търсят работа и промянва в кариерата си.

В следващ пост ще ви предложим стратегия за избор на правилното обучение/цялостна учебна програма и доставчик, независимо от коя категория обучения имате нужда.