Нови обучения в график

През 2021 година сме планирали много нови обучения. Две от тях вече са в график!

EmbRace R 22-23 Март

Python for SQL Server Specialists5-6 Април

Лектор е Деян Сарка – Data Platform MVP, MCT, независим консултант и лектор. Основател на словенската SQL Server and .NET Users Group. Автор и съавтор на 18 книги за бази данни и SQL Server.

Обученията се провеждат онлайн, от 09:00 до 13:00 часа всеки ден.

Език на преподаване: Английски

Очакваме ви!

.