НОВО ОБУЧЕНИЕ!

Обещахме ви много изненади, а ето и първата. Ново обучение!

DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure

Курсът вече е в график. ВИЖ ТУК.

Продължителност: 5 дни (целодневно), онлайн

Инструктор: Маги Наумова

Обучението включва обширен брой от теми:

Module 1. Explore compute and storage options for data engineering workloads

Module 2. Design and implement the serving layer

Module 3. Data engineering considerations for source files

Module 4. Run interactive queries using Azure Synapse Analytics serverless SQL pools

Module 5. Explore, transform, and load data into the Data Warehouse using Apache Spark

Module 6. Data exploration and transformation in Azure Databricks

Module 7. Ingest and load data into the data warehouse

Module 8. Transform data with Azure Data Factory or Azure Synapse Pipelines

Module 9. Orchestrate data movement and transformation in Azure Synapse Pipelines

Module 10. Optimize query performance with dedicated SQL pools in Azure Synapse

Module 11. Analyze and Optimize Data Warehouse Storage

Module 12. Support Hybrid Transactional Analytical Processing (HTAP) with Azure Synapse Link

Module 13. End-to-end security with Azure Synapse Analytics

Module 14. Real-time Stream Processing with Stream Analytics

Module 15. Create a Stream Processing Solution with Event Hubs and Azure Databricks

Module 16. Build reports using Power BI integration with Azure Synpase Analytics

Module 17. Perform Integrated Machine Learning Processes in Azure Synapse Analytics

Повече информация и детайли ВИЖ ТУК