7 фактора, които да обмислите при избора на учебен център за обучението ви

Изборът на доставчик за обучения, независимо дали го избирате за себе си или екипа в организацията ви често е стресираща и объркваща задача.

За да сте сигурни, че избирате най-добрия вариант за себе си и колегите ви, че курсът ще посрещне нуждите ви и ще оправдае инвестицията ви, ви предлагаме няколко неща, които да вземете предвид при избора си.

  1. Инструкторите

Първото, основно и най-важно според нас е Инструкторът. Той е човекът, който независимо от темата на обучението ще ви помогне да постигнете желания резултат.

В случай че не го познавате, винаги изисквайте и взимайте предвид профила му, така ще можете да се запознаете с опита му, като обърнете внимание на две неща:

  • Техническа експертиза

Инструкторът ви задължително трябва да работи и да има значителен практически опит в областта, в която се очаква да получите знания от него. Най-добрите и търсени инструктори имат практически опит на глобално и местно ниво, което гарантира, че следват и ще ви покажат най-добрите практики, примери и казуси. И не на последно място важно е да се проверят сертификатите, с които обучителят ви разполага.

  • Обучителен опит

Това, че инструкторът е експерт в своята област, не означава, че има способността ефективно да споделя своите знания. Важно е да се уверите, че има нужните качества като преподавател. Можете да потърсите коментари на негови студенти, видеа от сесии. Участието в конференции на местно и международно ниво, както и оценките на аудиторията също са важен показател за успех при споделянето на опит.

2. Портфолио и съдържание на обученията

Разберете максимално много за предлаганите обучения и авторите на учебната програма. Кой ги е разработил, на базата на какъв опит или инструкторът използва готови материали, които просто преподава. Избирайте доставчик, който е специалист в определената област, за която търсите обучение. Често учебни центрове губят фокус и предлагат множество обучения, за които имат нужните материали, но лекторите им нямат достатъчно опит за да предадат нужните знания на обучаващите се.

3. Доставчикът интересува ли се от нуждите ви от обучение?

Когато питате за предложение, доставчикът на обучение, трябва да задава достатъчно въпроси, за да гарантира, че отговарят на вашите потребности. Добрият доставчик ще иска да разбере целите ви, за да може да ви предложи най-подходящото решение. Също няма да се страхуват да отхвърли възможността, ако смята, че нямат необходимия опит. Внимавайте с доставчици, който не ви задава никакви въпроси.

4. Може ли доставчикът да изготви съдържанието си, така че да покрие конкретните ви цели и нужди?

Това важи както за публичните, така и за „затворените“ курсове.

За публичните курсове гъвкавостта и възможността за промяна на съдържанието могат да бъдат ограничени, тъй като съдържанието и модулите са предварително определени и предложени на участниците. Но е важно да се вземе под внимание дали инструкторът ще се адаптира към аудиторията, като споделя подходящи примери и казуси? Ще се адаптира ли към нивото на участниците, като повиши нивото нагоре или надолу в зависимост от техния стаж и опит? Ще може ми инструкторът да добави конкретни теми, ако участниците желаят или ще откаже? Това са изключитено важни неща, които само опитните инструктори и най-добрите доставчици могат да ви гарантират.

За „затворени“ обучения доставчикът трябва да ви даде възможност да къстъмизирате обучението според вашите специфични изисквания, нужди и цели, да изградите заедно конкретен детайлен план за обучението.

5. Доставчикът на обучение разбира ли културата и каква е връзката му с вашия бизнес?

Опитайте се да разберете максимално за организацията, потенциален ваш доставчик и клиентите й. От колко време е на пазара доствачика, работи ли с големи имена в бранша? Какви са отзивите от други клиенти? Отговорът на тези въпроси могат да ви помогнат значително при избора, затова проучвайте добре и не се притеснявайте да питате и изисквате информация.

6. Какви са методите за обучение?

Как доставчикът на обучение подхожда към обучението на своите участници? Търси ли нови идеи и решения, за да ви помогне да постигнате целите си на обучение?

Уверете се, че обучението е интерактивно, че включва практически примери и релани казуси всеки ден, а не само теория. Намерете заедно с доставчика най-добрия формат за обучение – онлайн или в класна стая според предпочитанията ви, по цял ден или по няколко часа дневно.

Уверете се, че използваната методология е най-добрата за вас и колегите ви.

7. Получавате това, за което плащате

Като общо правило, вие получавате това, за което плащате и това важи особено за доставчиците с по-ниски цени. Единственият начин един доставчик на обучение да бъде драстично по-евтин от конкуренцията е като намали разходите си. Това означава, че качеството ще бъде повлияно на различни нива – качество на ресурсите, опит и квалификация на инструкторите, оборудване на учебната зала, брой участници в група (твърде голям ли е той? Това не е ефективно за вас и колегите ви – инструкторът няма да може да обърне внимание на всички), продължителност на курса (по-къса ли е по отношение на часове или дни?). Когато избирате по-евтин вариант, имайте предвид с какво сте готови да направите компромис.

Надяваме се, че съветите ни ще ви услеснят при избора ви!