Анализирай финаносово-счетоводната информция в 3 лесни стъпки

Анализирай финансово-счетоводна информация в 3 лесни стъпки с помощта на Хронологична ведомост

Лектор: Стоян Чалдъков

Процесът по изготвяне на месечни отчети, на база финансово-счетоводна информация е все по необходим за вземане на управленски решения в компания.

На предстоящия уебинар Стоян Чалдъков, ще ви покаже, как чрез импортиране на Хронологична ведомост в PowerBI да изготвите месечни отчети за бизнес потребители, без значение от обема на данните и използваната счетоводна система.

В рамките на 1 час, очаквайте да видите:

  1. Как да импортиране Хронологична ведомост – Импортиране на множество екселски файлове от папка
  2. Как да изградите модел и взаимовръзки – Хронологична ведомост, Сметкоплан и Date table
  3. Как да построите отчети за приходи, разходи и печалба – анализ чрез визуализации

Необходими умения – базови познания по Excel

Уебинарът е подходящ за: всички, на които в ежедневната им работа се налага да изготвят отчети за бизнес потребители на база информация от финансово-счетоводна система (счетоводители, финансови контролери, финансови анализатори, одитори, бизнес анализатори).

Module 1 WEBINAR - презентатор: Стоян Чалъдков - Бизнес Анализтор @ИНСПИРИТ
Unit 1 Запис на презентацията
Powered By WP Courseware