Home

През 2021 година сме планирали много нови обучения. Две от тях вече са в график! EmbRace R 22-23 Март Python for SQL Server Specialists5-6 Април Лектор е Деян Сарка – Data Platform MVP, MCT, независим консултант и лектор. ...