SQL Server 2019 Discovery Day wrap-up

За четвърта поредна година конференцията SQL Server Discovery Day събра технологичната общност и представи новите тенденции и предстоящи възможности на излизащата в края на годината версия – SQL Server 2019. Покрити бяха теми, засягащи производителността на базите данни, интеграцията и имплементацията на big data клъстъри, както и множество теми, свързани с изкуствен интелект, анализ на данни и архитектурни решения в контекста на облачните инфраструктури. Техническата част от конференцията имаше три основни лекции, които може да намерите по-долу.

What’s new in SQL Server 2019, presented by Magi Naumova

Big Data clusters in SQL Server 2019 by Rozalina Zaharieva and Dimitar Zahariev

BI and AI in the Microsoft Data Universe, presented by Ivan Donev