End-to-end implementation of traditional DWH solutions

Този уебинар се фокусира върху примерна имплементация на цялостно DWH и BI решение. Включва много демонстрации от всеки един слой на едно такова решение, дискутираме различните стратегии за засичане на промени по източниците, разглеждаме SSIS пакети за трансформация на данни, както и ще погледнем нещата от страна на крайния потребител и инструментите, които могат да се използват и как.

Module 1 End-to-end implementation of traditional DWH solutions
Unit 1 Запис
Powered By WP Courseware