Възможно ли е създаване на отчет за 45 минути с Power BI?

Лектор: Стоян Чалдъков

Предишен опит с PoweBI – незадължителен; Опит при работа с данни – желателен; Любознателност – задължително

Научете как да: Комбинирате данни от различни източници; Обработвате големи обеми от данни; Създавате интерактивни визуализации

И всичко това, само за 45 минути? Обещаваме ви да бъде интересно за: *-анализатори и всички хора, чиято професионална мисия да е обработват и визуализират данни

Module 1 Възможно ли е създаване на отчет за 45 минути с Power BI?
Unit 1 Recording
Powered By WP Courseware