Обученията на SQL Master Academy по време на извънредно положение въведено в страната във връзка с Covid-19

В условията на взетите мерки за ограничаване на разпространението на вируса Covid-19 екипът на SQL Master Academy съобщава на всички свои клиенти, че планираните обучения на Академията преминават във формат Virtual Instructor-led Classroom, като детайлите ще бъдат комуникирани с всеки, който е планирал обучение при нас в следващия един месец.

При този формат:

 • Участниците в обученията се организират в online групи, посредством използването на една от най-добрите платформи за online тренинг.
 • Съдържанието на курсовете се споделя във видео live streaming, в който обучаемите ще могат да:
  o Следят презентацията на инструктора
  o Следят демонстрациите към учебното съдържание
  o Споделят екрани
  o Поддържат двупосочна интерактивна аудио и видео връзка с инструктора в реално време.
 • Всички лабораторни упражнения са достъпни online
 • Всички необходими учебни материали се споделят по електронен път преди и при нужда – по време на обученията.

Графикът на обученията остава непроменен. Всички курсове в публичния ни календар са актуални, като преминават в онлайн режим на доставка до прекратяване на ограниченията наложени от въведеното извънредно положение в страната. .

Благодарим ви за доверието!