SQL Master Academy & INSPIRIT през 2019-та година!

2019-та година за нашия екип беше изпълнена с много работа, вълнения и успехи, а ето и равносметката:

  • 60+ доставени обучения в България и Норвегия
  • 400+ преминали през обученията на Академията курсисти
  • 17+ успешно доставени проекта
  • 10+ конференции с участието на лекторите от SQL Master Academy, сред които SQL Saturday Sofia/Plovdiv/Prague, AI & M365 Bootcamp Bulgaria

И още:

Нов корпоративен сайт: www.inspirit.bg

Благодарим ви, че и тази година бяхте с нас! Благодарим ви за участието във всички обучения, уебинари и събития!

Ето какво предстои през 2020:

SQL Server Performance Tuning and Optimization 20-24.01
Business Analysis and Data Exploration using PowerBI and Power Query 05-07.02
Data Science with R and SQL Server 11-14.02
Relational Database Design Fundamentals 20-21.02
Mastering SQL Server for Database Administrators 24-28.02
Relational Database Design for Performance and Scalability 27-29.02
Querying SQL Server Fundamentals 04-06.02
BI Fundamentals 09-13.02
Mastering SQL Server for Database Developers 09-13.03
SQL Server Development Fundamentals 16-20.03
SQL Server Administration Fundamentals 06-10.04
Mastering PowerBI 27-29.04
SQL Server High Availability and Disaster Recovery Solutions 27-29.04
20767 Implementing a SQL Data Warehouse 11-15.05